BioAktiv-C voor compost

Door het gebruik van BioAktiv-C verloopt het rottingsproces aanzienlijk sneller en veroorzaakt duidelijk minder stankoverlast. Er is een afname van de schadelijke gassen ammoniak, methaan en lachgas. De rijpe compost heeft een uitstekende consistentie voor verdere verwerking. In grote composteringsinstallaties valt een hoger en gelijkmatiger temperatuurverloop in het gehele composthoop te constateren. De compost moet minder vaak worden omgezet, waardoor op energie-, apparatuur- en personeelskosten wordt bespaard.

Dosering: 
In grote composteringsinstallaties wordt BioAktiv-C toegepast. Op 100 ton input van composterende massa wordt een hoeveelheid van 4 kilogram BioAktiv-C in 1000 liter vers water opgelost. D.m.v. vermengen of besproeien toe te voegen.


Wilt u meer weten over BioAktiv-C voor compost?
Neem contact met ons op >>>