BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V voor dieren

De inzet van BioAktiv producten bij varkens kunnen we opsplitsen in de basisproducten en producten die worden ingezet voor het bereiken van speciale effecten op het gebied van o.a. darmgezondheid.

BioAktiv-V en BioAktiv Salis

BioAktiv V en BioAktiv Salis hebben hetzelfde positieve effect op de gezondheid van het varken. Het enige verschil is dat BioAktiv V door het voer wordt gemengd en BioAktiv Salis via water of de brijvoerdering wordt verstrekt.

BioAktiv V en BioAktiv Salis hebben een direct en indirect effect op de gezondheid van het varken. De varkens worden rustiger en er vallen minder dieren uit. Voederconversie, mestconsistentie, groei en melkgift verbeteren sterk. Een ander maar zeker belangrijk aspect van het product BioAktiv-V en BioAktiv Salis, is dat de stank en de ammoniak in de stallen aanzienlijk wordt verminderd. Bij langdurig gebruik van BioAktiv V en BioAktiv Salis zien we dezelfde positieve effecten op de drijfmest zoals we deze zien bij het gebruik van BioAktiv M ( zie kader BioAktiv M). Kortom, BioAktiv verhoogd het welzijn en het rendement van uw varkens.

Dosering:
- BioAktiv-V: 200 gram per ton mengvoer.
- BioAktiv Salis 50 gram per 1000 liter drinkwater.


Wilt u meer weten over BioAktiv-V en BioAktiv Salis-V voor dieren?
Neem contact met ons op >>>