BioAktiv-Z voor biologische luchtwassers

BioAktiv Z heeft een positief effect op de microbiologie van het proceswater. Door regelmatige inzet van BioAktiv Z wordt de Ph waarde van het proceswater gestabiliseerd op een niveau van 6,5 tot 7,5 met een passende geleidbaarheid. Met als resultaat een goed functionerende luchtwasser die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen m.b.t. geur- en ammoniak emissie. Wilt u meer weten over BioAktiv-Z voor biologische luchtwassers?
Neem contact met ons op >>>