Animal Life Plus

Staldieren hebben veel baat bij een gezonde leefomgeving.

Producten van Animal Life Plus helpen om dit op eenvoudige wijze te realiseren. De Animal Life Plus producten bevatten 100% natuurlijke bacteriën die organisch afval afbreken en omzetten in veilige en geurloze eindproducten.

Het begint met een eenvoudige schoonmaak van de wanden en vloeren van de stal met Animal Life Plus Clean. Vervolgens neemt het automatische sproeisysteem met Animal Life Plus Spray het over.

De vele mogelijkheden die de natuur ons biedt voor het schoonmaken en schoonhouden van dierenverblijven, zijn in volle ontwikkeling. Behalve een frisse schone stal, melden gebruikers vele andere voordelen: daling van het ammoniak, minder stalstof, schonere stallen, minder schoonmaakwater nodig en bovendien minder schoonmaaktijd en een prettiger werkomgeving.

In plaats van problemen achter in de keten aan te pakken, grijpen onze producten de problemen direct bij de bron aan. Bovendien is het concept zeer energiezuinig, duurzaam, op iedere locatie toepasbaar en draagt het concept bij aan het verbeteren van uw bedrijfsresultaat.

Met het  Animal Life Plusconcept verbeteren de verblijfsomstandigheden in de stal. Met alle voordelen die daar logischerwijs uit volgen.

Wat het concept niet doet is desinfecteren. Bij correcte inzet van het Animal Life Plus concept, zult u merken dat tussentijdse desinfectie minder vaak noodzakelijk is. 

Op het moment dat de stal leeg is, kan het gewenst zijn om, d.m.v. een grondige schoonmaak  gevolgd door de juiste desinfectie methode, een nieuwe ‘nul situatie’  voor de volgende dieren te creëren. Vervolgens start u het Animal Life Plus concept voor een veilige en diervriendelijke continuering van uw natuurlijke aanpak. 

De Animal Life Plus producten vallen onder de TopTack Solutions leveringsvoorwaarden, klik hier om deze te lezen.