Mest

Bij opslag van mest in kelders of in nagenoeg afgeslopen bassins wordt het biologische afbraakproces van de mest ontregeld. Hierdoor kunnen drijflagen, zwemkorsten of bezinklagen ontstaan in de opslag. Met als gevolg dat de mest niet of nauwelijks meer kan worden opgezogen voor transport. Hierdoor wordt uw opslagcapaciteit jaarlijks kleiner en worden de analyseresultaten zijn steeds onvoorspelbaarder.

TopTack Agro kent deze problematiek en heeft vele jaren ervaring om dit probleem op te lossen. Middels een persoonlijk gesprek al dan niet gevolgd door een bedrijfsbezoek krijgen we een goede indicatie van de problematiek op uw bedrijf. Met deze informatie wordt dan een advies opmaat geven. Onderstaande producten kunnen een onderdeel zijn van het advies. Het liefst wil je dit probleem zo snel mogelijk oplossen.