Nieuw het voerrendement verhogende TopDos PC 20 !

TopDos PC 20

Met behulp van een streng geselecteerde schimmelcultuur worden onder gecontroleerde en geconditioneerde omstandigheden diverse complexen van enzymen geteeld. Het droog gefermenteerde eiwitrijke substraat wat deel is aan dit proces, vormt de basis voor het nieuwe unieke product TopDos PC 20.


TopDos PC 20 heeft een positieve werking op de darmgezondheid van het varken en verbeterd de verteerbaarheid en verhoogt de effectiviteit van het voer. Afhankelijk van genetica, sekse, voer en situatie, kan dit resulteren in:

  • Een betere gezondheid.
  • Een hogere groei.
  • Betere voederconversie.
  • Minder uitval.
  • Betere mestconsistentie.
  • Beter uniformiteit in het koppel (minder ondereind).
  • Verlaging van viscositeit van brijvoer en bijproducten.
  • Kwalitatief betere melk bij kraamzeug m.a.g. toename van speengewicht.
  • Hogere effectiviteit van granen en hun bijproducten.
  • Hoger rendement van uw voer tegen een kleine investering!

 

Adviesdosering bij varkens:

  

Gebruik van TopDos PC 20 bij lacterende zeugen:

·         Tijdvak:                Vanaf 7 dagen voor werpen tot spenen.

·         Dosering:            10 gram per zeug per dag.

 

Gebruik van TopDos PC 20 bij gespeende biggen:

·         Tijdvak:                Vanaf spenen tot 15 kg.

·         Dosering:            1 gram per big per dag

 

·         Tijdvak:                Vanaf 15 kg tot 30 kg

·         Dosering:            1,5 gram per big per dag.

 

Gebruik van TopDos PC 20 bij starters en vleesvarkens:

·         Tijdvak:                Vanaf 25 kg – 110 kg

·         Dosering:            2 gram per vleesvarken per dag

 

 Verpakking:  25 kg zakgoed