Onderzoek naar TopDos HP20 in de melkgeitenhouderij.

Afgelopen maand heeft Hilde Peters, studente bedrijfskunde en agribusiness aan de HAS Venlo, bij ons stage gelopen. In een periode van 4 weken heeft zij onderzocht wat het potentieel is van TopDos HP20 in de melkgeitenhouderij.

Voordat wij ons product lanceren in een voor ons nieuw segment is het zinvol om uit te vinden hoe geitenhouders het product ervaren en of zij het eventueel zouden inzetten om hun resultaten te verbeteren. Het resultaat is positief.  Gedurende vier weken is er een proef opgezet bij een geitenhouder, waar het resultaat erg positief is. Daarna is er vervolgonderzoek gedaan om uit te zoeken wat de geitenhouders van het product vinden. Hiervoor is Hilde bij verschillende geitenhouders op bezoek geweest om een interview te houden. Hieruit is een advies gekomen aan TopTack Agro voor de toekomst van TopDos HP 20 in de melkgeitenhouderij. 

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE