Trots op het nieuwe product "Sirona voor geiten".

Sirona is een totaal nieuw product voor de geiten en is ook speciaal voor de geitenhouderij ontwikkeld. Sirona is een natuurlijk product en is daarom ook bruikbaar voor de biologische melkgeitenhouderij.

Sirona kan via het voer of is er de mogelijkheid Sirona Aqua te gebruiken deze wordt aan het drinkwater toegevoegd. Bij het gebruik van Sirona Aqua door het drinkwater is het verkrijgen van een goede drinkwater hygiëne een extra voordeel.

 

De aandachtsgebieden van Sirona/Sirona Aqua voor de melkgeiten zijn de volgende:

  • Zuiverhouden van het drinkwatersysteem (geen desinfectie !).
  • Stimuleren van de aerobe bacteriën.
  • Stimuleren van een gezond verteringssysteem.
  • Reduceren van de dunne mest.
  • Reduceren van de Clostridium-druk.
  • Stimuleren van de (eiwit) vertering.
  • Stimuleren van de melkproductie.

 

Aangezien er geen wetenschappelijk testbedrijf voor geiten is, kunnen we alleen nog maar spreken van praktijkervaringen. Hierbij hebben we gedurende een periode van 33 weken bovenstaande punten zoveel mogelijk in beeld gebracht.

De resultaten waren hierbij dermate overtuigend voor de betrokken geitenhouders, dat ze Sirona Aqua direct hebben opgenomen in hun dagelijkse bedrijfsmanagement.

 

Wilt u graag deze praktijkresultaten doorlopen, maakt dan snel een afspraak.

 

Michel van den Bergh   06  - 13 14 33 33