TopAcid CCM

Voor het maximale rendement uit uw CCM kuil 

  

CCM wordt al jaren ingezet in de varkenssector. CCM kan uitstekend gecombineerd worden met vochtrijke bijproducten, daarom werd in eerste instantie CCM alleen op brijvoerbedrijven gebruikt. De laatste jaren zien we steeds vaker het gebruik van CCM als enkelvoudige grondstof voor droogvoerbedrijven. CCM is een gewaardeerd en veel gebruikt voedermiddel voor varkens en pluimvee. Naast een hoge energiewaarde geeft goed geconserveerde CCM een positieve bijdrage aan de gezondheid. Om het gehele jaar door de vele positieve eigenschappen van CCM volledig te benutten, is het van groot belang dat het oogsten en het inkuilen zorgvuldig wordt uitgevoerd. CCM is zeer gevoelig voor bederf en dat geeft naast veel verlies aan voederwaarde, ook een verhoogd risico voor de gezondheid van de dieren. Daarom is het van groot belang om tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen. 

  

Verliezen door broei 

  

Broei is het meest bekende probleem bij CCM kuilen. Vooral in de zijkanten, die meestal minder goed kunnen worden aangereden, is veel lucht aanwezig. De aanwezige schimmels, gisten en aerobe bacteriën ontwikkelen zich snel en zetten veel voedingsstoffen om in ongewenste fermentatie producten. Tevens kan de smakelijkheid van de CCM verminderen en bestaat het gevaar voor de vorming van mycotoxinen door schimmels. Deze gifstoffen hebben een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de dieren. Bij het inmengen van slecht geconserveerde CCM, in m.n. vochtrijke bijproducten, zullen vooral de gisten zich zeer snel tot extreem hoge aantallen vermenigvuldigen. Dit leidt tot een grote vervuiling van het voersysteem, zeer hoge verliezen aan droge stof, verlaging van de voeropname en een duidelijk verminderde groei. In ernstige gevallen kan het zelfs uitval onder de dieren tot gevolg hebben. 

  

Daarom TopAcid CCM 

  

TopAcid CCM is een uniek mengsel van organische zuren, dat speciaal is samengesteld voor de conservering van CCM. Door een innovatieve toevoeging worden de werkzame stoffen gelijkmatig verdeeld over het te behandelen product. 

TopAcid CCM  
  •  Dit product is ontwikkeld om de natuurlijke conservering van CCM, in de diverse opslagen, zo snel mogelijk te activeren.  
  • De natuurlijke ontwikkeling en vermenigvuldiging van melkzuurbacteriën wordt niet gehinderd. 
  • Door de juiste conservering blijft de behandelde CCM uitstekend van smaak. 
  • Droge stof verliezen tijdens het inkuilproces en gedurende op de opslagtijd worden beperkt. 
  • Door gebruik van TopAcid CCM in de CCM kuil kan met minder zuur worden volstaan in het   voormengsel.  

 

Toepassing TopAcid CCM 

Per diercategorie en voersysteem zijn er specifieke eisen en wensen. Daarom wordt TopAcid CCM op verschillende manieren toegepast.  

 

Toplaag behandeling:  

Bij CCM met een droge stof lager dan 63 % wordt alleen de toplaag geconserveerd. 

Dosering: mengsel van 1 deel TopAcid CCM en 3 delen water.  

1 lt. van dit toplaagmengsel per m² verdelen over de toplaag. 

  

Toplaagmengsel TopAcid CCM als volgt aanmaken: 

1. Gebruik water van minimaal 10°C. 

2. Dit water rustig toevoegen onder het vloeistofniveau van de TopAcid CCM. 

3. Maak niet meer toplaagmengsel aan dan nodig is. 

  

Gehele kuil conserveren:   

Bij CCM met een droge stof tussen de 63% - 68% wordt de gehele kuil geconserveerd. 

Dosering: 2- 3 lt. TopAcid per ton CCM. 

Toplaag + gehele kuil conserveren:   

Bij CCM met een droge stof boven de 68% wordt de gehele kuil en toplaag geconserveerd. 

Dosering:  

Kuil: 3 lt. TopAcid CCM per ton CCM  

Toplaag: Mengsel van 1 deel TopAcid CCM en 3 delen water.  

1 lt. van dit toplaagmengsel per m² verdelen over de toplaag. 

  

Praktische tips voor een TOP –CCM kuil: 

 - Duidelijk afstemming met de loonwerker wat  de wensen zijn betreffende de oogst, maalfijnheid en tijdstip van oogsten. 

- Zorg voor een goede doseerinstallatie met de juiste norzel voor optimale verdeling. 

- Maak vooraf een conserveringsplan en bepaal wat hiervoor nodig is en hoeveel. 

- Bepaal regelmatig de droge stof van de mais om zo het juiste tijdstip van oogsten te bepalen. 

- Voor brijvoedering adviseren wij een droge stof tussen 63% en 68%. 

- Zorg tijdig voor een schone kuilplaat. 

- Neem de tijd voor het goed en continu aanrijden van de kuil. 

- Zorg voor nieuw plastic voor het luchtdichte afsluiten. 

- Afmetingen van de kuil schatten i.v.m. voersnelheid. 

- Manier van uithalen kuil kan mede bepalend zijn voor de afmeting van de kuil. 

  

Deze en andere zaken willen wij graag vooraf met u bespreken om zo de gouden CCM ook later uit te laten blinken in rendement en werkplezier. 
Wilt u meer weten over TopAcid CCM?
Neem contact met ons op >>>