Epona voor varkens

Voor betere spijsvertering en gezonde varkens

Epona en Epona Aqua hebben hetzelfde positieve effect op de gezondheid van het varken. Het enige verschil is dat Epona door het voer wordt gemengd en Epona Aqua via het drinkwater of brijvoer wordt verstrekt.

Epona en Epona Aqua hebben een direct en indirect effect op de gezondheid van het varken. De varkens worden rustiger en er vallen minder dieren uit. Voederconversie, mestconsistentie, groei en melkgift verbeteren sterk. Een ander maar zeker belangrijk aspect van het product Epona en Epona Aqua, is dat de stank en de ammoniak in de stallen aanzienlijk wordt verminderd. Bij langdurig gebruik van Epona en Epona Aqua zien we dezelfde positieve effecten op de drijfmest zoals we deze zien bij het gebruik van Berkana “klik hier”. Kortom, Epona en Epona Aqua verhogen het welzijn en het rendement van uw varkens.

Uitgevoerd onderzoek door o.a. het Varkens Innovatie Centrum (VIC) te Sterksel, onderdeel van Wageningen Livestock Research, uitgevoerd van augustus 2017 tot en met mei 2018 geven bevestiging van bovenstaande.

Dosering: 

  • Epona: 200 gram per ton mengvoer. 
  • Epona Aqua: 50 – 100 gram per 1000 liter drinkwater.

Effect Epona Aqua op de kwaliteit van het drinkwater

Epona Aqua wordt via drinkwater gegeven. Epona Aqua maakt organische vervuilingen in de leidingen los. Controleer daarom vooraf of het drinkwatersysteem zuiver is. Zo niet komt de vervuiling los bij het gebruik van Epona Aqua en kunnen nippels verstopt raken. Bij langdurig gebruik van Epona Aqua blijven de drinkleidingen zuiver.

U heeft maar weinig Epona nodig voor een goed resultaat


Wilt u meer weten over Epona voor varkens?
Neem contact met ons op >>>