Nuada voor pluimvee

Nuada is een revolutionair product speciaal ontwikkelend voor de toepassing bij pluimvee.

Nuada draagt bij aan een betere voedingsopname van uw pluimvee. Dit volledig natuurlijke product bevordert de spijsvertering van uw pluimvee en zorgt voor een optimale dagelijkse groei van uw dieren. Nuada bevordert niet alleen de groei van uw pluimvee, het zorgt er ook voor dat de dieren meer eieren produceren met sterkere schalen. De luchtkwaliteit in uw stal wordt ook nog eens verbeterd, wat zorgt voor een beter dierenwelzijn.

Onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Feed Innovation Sevices te Wageningen, uitgevoerd van november 2019 tot en met december 2019 geven bevestiging van bovenstaande.

Het gebruik van Nuada en Nuada Aqua resulteert in:

  • Een direct en indirect effect op de gezondheid van de kippen
  • Tevreden relaxte dieren
  • Betere technische resultaten
  • Hoger uitkomstpercentage
  • Verhoging van de duurzaamheid
  • Minder uitval
  • Ammoniak en stank reductie

Dosering: 

  • Nuada: 200 gram per ton mengvoer. 
  • Nuada Aqua: 50 – 200 gram per 1000 liter drinkwater.

Effect Nuada Aqua op de kwaliteit van het drinkwater

Nuada Aqua wordt via drinkwater gegeven. Nuada Aqua maakt organische vervuilingen in de leidingen los. Controleer daarom vooraf of het drinkwatersysteem zuiver is. Zo niet komt de vervuiling los bij het gebruik van Nuada Aqua en kunnen nippels verstopt raken. Bij langdurig gebruik van Nuada Aqua blijven de drinkleidingen zuiver.

U heeft maar weinig Nuada nodig voor een goed resultaat.


Wilt u meer weten over Nuada voor pluimvee?
Neem contact met ons op >>>